Hướng dẫn xử lý lỗi Chứng thư số chưa được đăng ký với Cơ quan thuế    08:52 | 17/03/2021
Khi bạn thực hiện Lập giấy nộp tiền, bấm Ký và nộp giấy nộp tiền xuất hiện thông báo lỗi Chứng thư số chưa được đăng ký với Cơ quan thuế (hình minh họa bên dưới)
Nguyên nhân là do bạn chưa cập nhật thay đổi Chữ ký số mới trên hệ thống Nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế, bạn thực hiện theo các bước dưới đây để cập nhật thay đổi chữ ký số mới trên hệ thống Nộp thuế điện tử:
  • Bước 1: Trên giao diện nộp thuế điện tử, bạn chọn Tài Khoản.
  • Bước 2: Cửa sổ Thay đổi thông tin nộp thuế hiện ra, bạn chọn Nhập lại số serial nộp thuế.
  • Bước 3: Xuất hiện cửa sổ thông báo “Bạn có chắc chắn muốn nhập lại thông tin chứng thư số”, bạn bấm OK.
  • Bước 4: Khi cửa sổ xác nhận mã Pin iHTKK hiện ra, bạn nhập mã PIN USB Token vào ô Số PIN, sau đó bấm Chấp nhận.
  • Bước 5: Giao diện Thay đổi thông tin nộp thuế hiện ra, bạn bấm Cập nhật.
  • Bước 6: Giao diện Bản đăng ký thay đổi thông tin Nộp thuế điện tử qua Ngân hàng Thương mại hiện ra, bạn bấm Ký và gửi như hình minh họa bên dưới:
  • Bước 7: Xuất hiện thông báo “Bạn có chắc chắn muốn Ký và gửi”, bạn bấm OK.
  • Bước 8: Khi cửa sổ iHTKK hiện ra, bạn nhập mã PIN USB Token vào ô Số PIN, sau đó bấm Chấp nhận.
  • Bước 9: Bạn bấm OK để hoàn tất quá trình gửi đăng ký thay đổi thông tin tới Cơ quan Thuế.
  • Lưu ý quan trọng: Sau khi bạn đã thay đổi thông tin gia hạn trên hệ thống Nộp Thuế Điện Tử thành công, bạn không thể Lập giấy nộp tiền ngay do phải chờ Ngân hàng xác nhận. Bạn vui lòng thực hiện thao tác Lập giấy nộp tiền sau khoảng thời gian 30 phút kể từ khi thay đổi thông tin gia hạn.
Như vậy bạn đã thay đổi thông tin gia hạn trên hệ thống Nộp Thuế Điện Tử thành công, bạn thực hiện gửi lại Giấy nộp tiền.